CHORVATSKO - LASTOVO, OSTROV NEDOTČENÉ KRÁSY
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Navštivte s námi Lastovo, druhý nejvzdálenější ostrov v Chorvatsku. Stejně tak jako ostrov Vis, bylo i Lastovo dlouho zavřeno turistickému ruchu. Čeká nás objevování skrytých pláží a zátok chráněných hustými středomořskými lesy, mimořádně čisté moře, které přímo vyzývá ke koupání a k potápění, nezapomenutelné výhledy, cenné historické památky, jedinečná etnografie a gastronomie. Pokusíme se na vlastní oči přesvědčit, že vše je tu ve znamení čísla 46. Nachází se zde 46 kostelů a kaplí, 46 polí, vinic a olivových sadů, 46 kopečků a vršků a obklopuje ho 46 ostrůvků. Druhá polovina našeho zájezdu po nejslunnějších ostrovech jižní Dalmácie bude patřit chorvatské Madeiře – ostrovu Hvar. Malebný ostrov s horským masivem sv. Nikola, plný zeleně, levandule, rozmarýnu, vinné révy a historických městeček

 

PLAVBA JADRANEM SPLIT – KORČULA – LASTOVO

 

Split – ostrov Lastovo – Pasadur – Ubli – Lastovo – Zaklopatica – Skrivena Luka – ostrov Hvar – Hvar –Stari Grad – Jelsa – Vrboska – Starigradske Pole - Split
 

Program zájezdu

 

1. den zájezdu:
V odpoledních hodinách odjezd z republiky (překročení hranic cca v 18:00 hod.)

 

2. den zájezdu:
Ráno příjezd do SPLITU, dopoledne přejezd trajektem s přestupem na ostrově Korčula ve Vela Luka (plavba celkem cca 5,5 hod.) na OSTROV LASTOVO, který je součástí přírodní rezervace s více jak 40 ostrovy, ostrůvky, skalními útesy a davy turistů sem ještě nedorazily. Transfer na hotel do městečka Pasadur, kde budeme 4 nocí ubytováni, večeře. Romantické duše ocení, že Lastovo je parkem tmavé oblohy. Jeho odlehlost zajišťuje dokonalé podmínky pro pozorování hvězd.

 

3. den zájezdu:
Prohlídka ostrova Lastovo, který je bez nadsázky ztracený ráj, přirozené soužití člověka a přírody. Přes vyhlídku na zátoku ZAKLOPATICA dojedeme do středověkého městečka LASTOVO, rozloženého v prudkém svahu mezi okolními kopci, olivovníky, renesanční a barokní kostely, z nichž nejslavnější je farní kostel sv. Kuzme a Damjana, specifická architektura a symboly Lastova komíny (fumary), každý komín je jiný a je oslavou řemesel starých mistrů, možnost fakult. degustace vína v místním vinařství. Jih ostrova SKRIVENA LUKA, jedna z největších a nejkrásnějších zátok na ostrově s výhledem na impozantní MAJÁK STRUGE, druhý nejstarší na Jadranu (1839).

 

4. den zájezdu:
Pobyt u moře, individuální volno, možnost půjčení kol nebo motorek nebo společná pěší procházka za poznáním přírody, degustace.

 

5. den zájezdu:
Pobyt u moře, individuální volno, bohaté možnosti pěších výletů do neporušené přírody, tiché zátoky, možnost potápění, šnorchlování, městečko UBLIostrov PREZBA, lodní výlety na okolní ostrůvky aj.

 

6. den zájezdu:
V časných ranních hodinách přejezd katamaránem (plavba cca 2 hod.) na OSTROV HVAR. Prohlídka městečka HVAR, městské hradby a brány, gotické paláce, náměstí a katedrála sv. Štěpána, biskupská pokladnice aj. Odpoledne odjezd naším busem do městečka Stari Grad, kde budeme po 3 noci ubytováni. Pobyt u moře, individuální volno, večeře.

 

7. den zájezdu:
Dopoledne prohlídka středověkého městečka STARI GRAD, historické jádro, barokní kostel sv. Štěpána, zvonice, kostel sv. Jana, dominikánský klášter, vysoké kamenné domy, křivolaké uličky, opevněný zámek Tvrdalj, který byl sídlem známého chorvatského poety Petra Hektoroviće. Odpoledne po obědě pobyt u moře.

 

8. den zájezdu:
Výlet po ostrově Hvar, který patří k největším a nejkrásnějším jadranským ostrovům. Prohlídka městečka JELSA, poklidné a tiché úzké uličky, romantická náměstíčka. VRBOSKA nazývaná "Malé Benátky", ležící uvnitř hlubokého fjordu, středomořská architektura, staré měšťanské domy a kostely. STARIGRADSKE POLE (UNESCO) nejlépe dochovaná antická řecká krajina středomoří. Vinice a olivovníky od první kolonizace za dob starých Řeků zůstaly téměř nedotčeny a jsou jedinečným svědectvím geometrického systému dělení půdy, který se používal ještě v antických dobách. Návrat na hotel, oběd. Odpoledne pobyt u moře.

 

9. den zájezdu:
Pobyt u moře
, individuální volno. V odpoledních hodinách plavba trajektem (cca 2 hod.) do Splitu. Vylodění a cesta do ČR.

 

10. den zájezdu:
Návrat do ČR v časných ranních hodinách (Brno cca v 4:00 hod.).

 

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • lodní lístky na ostrovy Lastovo a Hvar,
 • 7x ubytování - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x hotel na ostrově Lastovo, 3x hotel na ostrově Hvar),
 • 7x polopenzi,
 • pobytovou taxu,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, 
 • fakult. výlety, 
 • ochutnávky,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 3700 Kč (povinné při nedoobsazení), 
 • na vyžádání - hotel Solitudo pokoj s balkonem nebo terasou 500 Kč/os., 
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč.

Nástupní místa

24.06. - 03.07. Odjezd B, E, L
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Sleva

 

 • 3. osoba na přistýlce 500 Kč

 

Orientační ceny vstupného

Ostrov Hvar
Hvar - divadlo + Arsenal 50 HRK
Hvar - pevnost 50 HRK
Stari Grad - Dominikánský klášter 20 HRK
Stari Grad - Tvrdava P. Hektoroviče 20 HRK
Stari Grad - Městské muzeum 20 HRK

Ubytování

 • Hotel Solitudo na ostrově Lastovo, středomořský styl, přímo na břehu moře, pár metrů od pláže
 • Hotel Arcada na ostrově Hvar, 50 metrů od pláže, 10 min. od centra Stari Grad
 • ck redok
 
 
 


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

24.6.2021 3.7.2021 13791 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel