VELKÝ OKRUH ALBÁNIÍ OD SEVERU K JIHU
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

12denní autobusový poznávací zájezd kombinovaný s pobytem u moře ve 4* luxusním hotelu na břehu Valonského zálivu s panoramatem albánských hor. Při plánovaných výletech, které jsou v programu zájezdu, navštívíte všechny významné památky a přírodní krásy, a přitom se budete vracet za odpočinkem k mořskému pobřeží.

PROGRAM ZÁJEZDU

 

Program

1. den

 

Odjezd z nástupních míst (dopoledne), cesta přes Maďarsko.

 

 

2. den

 

Cesta Maďarskema Srbskem do Černé Hory dle časových možností zastávka k procházce kolem BIOGRADSKÉHO JEZERA v NP BIOGRADSKA GORA, pokračování cesty přes KAŇON ŘEKY MORAČE na ubytování. Večeře a nocleh.

 

3. den

 

Ráno po snídani odjezd do Albánie, ROZAFAT (výstup na pevnost u Skadaru s výhledem na soutok tří řek a Skadarské jezero), dále zastávka v KRUJI (sídelní hrad, věž, unikátní etnografické muzeum, bazar a der-višský klášter), v podvečer příjezd na ubytování ve Valonské zátoce s výhledem na Karaburunský poloostrov v místech, kde se Jadranské moře stýká s mořem Jónským. Večeře a nocleh.

 

4. den

 

Po snídani volno u moře - slunění, koupání, možnost ochutnat rybí speciality a dary moře v blízkých restauracích nebo v hotelu. Večeře a nocleh.

 

5. den

 

Po snídani odjezd na prohlídky VLORË (živé město s krásnou mešitou Muradia,  náměstí Vlajky, Památník nezávislosti), do ZVËRNEC (středověký klášter na ostrůvku uprostřed laguny),  odpoledne volno u moře - slunění, koupání. Večeře a nocleh.

 

6. den

 

Snídaně, výlet autobusem do APOLLONIE (vykopávky antické lokality s ostatky chrámu boha Apolóna a středověkým klášterem Panny Marie), BERATU (UNESCO, město „Tisíce a jednoho okna“, návštěva horní „bílé město“ s desítkou byzantských kostelíků a muzeem ikon malíře Onufriho, dolní Staré město), návrat na ubytování. Večeře a nocleh.

 

7. den

 

Snídaně, volno u moře – slunění, koupání, možnost ochutnat rybí speciality a dary moře v blízkých restauracích nebo v hotelu. Možnost fakultativního výletu lodí na ostrov SAZANIT. Večeře a nocleh.

 

8. den

 

Po snídani, přejezd nádhernými serpentinami LLOGARSKÉHO PRŮSMYKU (1.027 m n. m.) do BUTRINTU (UNESCO, nejvýznamnější historická památka Albánie - zříceniny antického města, akropole, lázně, divadlo), návrat na ubytování. Večeře a nocleh.

 

9. den

 

Po snídani GJIROKASTËR (UNESCO, malebné městečko proslulé svoji tradiční kamennou architekturou, hrad, pestrý trh), odpoledne návrat na ubytování, volno u more. Večeře a nocleh.

 

10. den

 

Po snídani odjezd z Vlörského zálivu do DURRËS (přístavní město - antický amfiteátr, zachovalé byzantské hradby), přejezd do hlavního města TIRANY (Skanderbegovo náměstí, návštěva Ethem Begovy mešity), přejezd do Černé Hory. Večeře a nocleh.

 

11. den

 

Ráno po snídani projížďka lodí po SKADARSKÉM JEZEŘE (NP a rezervace vodního ptactva, např. pelikánů), poté cesta Černou Horou a Srbskem.

 

12. den

 

Cesta Srbskem a Maďarskem zpět do ČR. Předpokládaný příjezd do nástupních míst dopoledne.

 

Ubytování a strava

Ubytování v Černé Hoře v hotelu a v Albánii v luxusním 4* hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), součástí noclehů je polopenze (večeře - snídaně).

Cena zahrnuje

Doprava zájezdovým autobusem, 9x ubytování (7x v Albánii, 2x v Černé Hoře), 9x polopenze, pobytová taxa, průvodce, kompletní cestovní pojištění včetně připojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK proti úpadku.

 

Cena nezahrnuje

vstupy do placených objektů, místního průvodce, dále pak vše, co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.

Doporučené kapesné

150,- EUR

Nástupní místa

Ostrava, Frýdek-Místek, Frenštát p. R., Rožnov p. R., Val. Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Otrokovice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava

ck vsacan

 

 

 

 

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

29.6.2024 10.7.2024 23290 Kčobjednat
15.9.2024 26.9.2024 21990 kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel