Pobytově poznávací zájezd Albánie
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

12 denní autobusový pobytově - poznávací zájezd Albánie kombinovaný s pobytem u moře na břehu Valonského zálivu s panoramatem albánských hor. Při plánovaných výletech, které jsou v programu zájezdu, navštívíte všechny významné památky a přírodní krásy a přitom se budete vracet za odpočinkem k mořskému pobřeží.

                                                                                                   
PROGRAM ZÁJEZDU:
 
1.den: Odjezd z nástupních míst (dopoledne), cesta do Chorvatska.
2.den: Cesta Chorvatskem do Černé hory dle časových možností zastávka ve městě BUDVA (centrum Budvanské riviéry, město s tisíciletou historií), pokračování cesty na ubytování. Nocleh.
3.den: Ráno odjezd do Albánie, ROZAFAT (výstup na pevnost u Skadaru s výhledem na soutok tří řek a Skadarské jezero), dále zastávka v KRUJI (sídelní hrad, věž, unikátní etnografi cké muzeum, bazar a dervišský klášter), v podvečer příjezd na ubytování ve Valonské zátoce s výhledem na Karaburunský poloostrov v místech, kde se Jadranské moře stýká s mořem Jónským. Nocleh.
4.den: Dopoledne koupání v moři, odpoledne fakultativní výlet minivany do VLORË (živé město s krásnou mešitou Muradia, museum albánské nezávislosti, náměstí Vlajky, Památník nezávislosti s panoramatickým výhledem na město), KANINË (vesnice v horách s rozvalinami pevnosti a nádherným výhledem na moře), ZVËRNEC (středověký klášter na ostrůvku uprostřed laguny, na cestě množství opuštěných bunkrů). Nocleh.
5.den: Volno u moře - slunění, koupání, možnost ochutnat rybí speciality a dary moře v blízkých restauracích nebo v hotelu. Nocleh.
6.den: Výlet autobusem do BERATU (UNESCO, město „Tisíce a jednoho okna“, návštěva horního „bílého města“ s desítkou  byzantských kostelíků a slavným muzeem ikon malíře Onufriho a jeho školy, dolní Staré město s několika mešitami, křesťanská čtvrt Gorica), APOLLONIE (vykopávky antické lokality s ostatky chrámu boha Apolóna a středověkým klášterem Panny Marie), návrat na ubytování, večeře. Nocleh.
7.den: Volno u moře - slunění, koupání, možnost ochutnat rybí speciality a dary moře v blízkých restauracích nebo v hotelu. Nocleh.
8.den: Přejezd nádhernými serpentinami LLOGARSKÉHO PRŮSMYKU (1.027 m n. m.) do BUTRINTU (UNESCO, nejvýznamnější historická památka Albánie - zříceniny antického města, akropole, lázně, divadlo), cestou zpět DHËRMI (zastávka v romantické vesnici s řeckou menšinou a mnoha kostelíky umístěnými v malebné scenérii na svahu hor, zemní pyramidy, olivové háje). Nocleh.
9.den: Volno u moře - slunění, koupání, možnost ochutnat rybí speciality a dary moře v blízkých restauracích nebo v hotelu. Nocleh.
10.den: Odjezd z Vlorského zálivu do DURRËS (přístavní město - antický amfi teátr, zachovalé byzantské hradby, hezká mešita), přejezd po dálnici do hlavního města TIRANY (Skanderbegovo náměstí, náměstí Matky Terezy v univerzitní čtvrti, návštěva Ethem Begovy mešity, možnost návštěvy Národního muzea s bohatými sbírkami), přejezd do Černé Hory. Nocleh.
11.den: Ráno odjezd do KOTORU (UNESCO, krátká zastávka v historickém městě v Boce Kotorské), dále cesta do Chorvatska.
12.den: Cesta Chorvatskem a Rakouskem do ČR. Předpokládaný příjezd do nástupních míst dopoledne.
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:
Ubytování v Černé Hoře a v Albánii v hotelu (2 lůžkové pokoje), součástí noclehů v Albánii je polopenze (večeře-snídaně), v Černé Hoře jsou snídaně.
 
CENA ZAHRNUJE: Doprava zájezdovým autobusem, 9x ubytování (7x ubytování v Albánii s polopenzí, 2x ubytování v Černé Hoře se snídaní), pobytová taxa, průvodce, kompletní cestovní pojištění včetně připojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: vstupy do placených objektů, dále pak vše co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.
Doporučené kapesné na vstupy: 50,- EUR.
 

Jednotlivé termíny

kód datum odjezdu datum příjezdu cena možnosti
ALB-01/20 15.9.2020 26.9.2020

Cena: 13 990,- Kč

Cena pro nového klienta: 13390,- Kč *

Cena pro stálého klienta: 13240,- Kč **

(Cena po slevě za včasné přihlášení do 31.01.2020)

 
 

 

Nástupní místa

Ostrava, Frýdek-Místek, Frenštát p. R., Rožnov p. R., Valašské Meziřičí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Otrokovice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Mikulov

ck vsacantourZájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

15.9.2020 26.9.2020 13390 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel