Albánie | Černá Hora – Velká cesta Balkánem
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Skadar • Drač • Tirana • Gjirokastra • Butrint • Kotor

 

Termín | 31. srpna – 8. září 2024

| Cena | 11 990 Kč |

příplatek na jednolůžkový pokoj 3 500 Kč

Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Kroměříž | Zlín | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Břeclav | Bratislava

 

 

1. den: Ráno odjezd z Brna, v pozdních odpoledních hodinách příjezd do Bělehradu. Ubytování a večerní prohlídka srbské metropole: Kalemegdan – jedna z největších evropských pevností nad Dunajem, centrum Stari Grad a klášter svatého Sávy.

 

2. den: Přejezd Srbskem a Černou Horou do Albánie. Po cestě zastávka v národním parku Biogradska gora a procházka kolem jezera obklopeného pralesem. Přejezd podél kaňonu řeky Morača okolo Skadarského jezera, největšího na Balkáně a zároveň biosférické rezervace, do města Skadar. Večerní prohlídka centra a ubytování.

 

3. den: Pevnost Rozafa u Skadaru, poté zastávka ve městě Lezhë, kde je pod bývalou ilyrskou pevností památník národního hrdiny boje proti Osmanům – Jiříhom Kastrioty řečeného Skanderbeg (albánsky Skënderbeu). Poté město Krujë se Skanderbegovým hradem, citadela s dervišskou svatyní a také vyhlášený, velmi fotogenický orientální bazar. Ubytování v oblasti Tirany, večerní prohlídka již moderně vyhlížející metropole: Skanderbegovo náměstí, ze kterého se rozbíhají široké bulváry, Edhem Beyova mešita, hodinová věž, mauzoleum Envera Hodži, Národní historické muzeum.

 

4. den: Po snídani cesta na pobřeží Jaderského moře do významného přístavu Drač (Durrës), nejstaršího a druhého největšího albánského města, někdejší metropole, založeného v 7. století př. n. l. řeckými osadníky. Na místě se nachází římský amfiteátr z 2. století, úsek byzantských hradeb, palác krále Zoga nebo písčité pláže. Možnost nákupu likéru Skanderbeg ve značkové prodejně. Následuje přejezd do Apollonie, kterou v 6. století př. n. l. založili kolonisté z Korintu a kde v římské éře existovala významná filozofická škola. Dnes jde o nejvýznamnější albánské archeologické naleziště se zříceninami veřejných budov a také rekonstruovaný románský klášter Shën Mëri. Přejezd do města Berat (UNESCO) s muslimskou a křesťanskou částí, spojenými mostem přes řeku Osum. Na kopci posetém typickými bílými domky s červenými střechami se nachází kdysi významná citadela s několika kostely a muzeem malíře Onufriho.

 

5. den: Dopoledne přesun do malebného města Gjirokastra (Gjirokastër), proslulého starobylou kamennou architekturou a břidlicovými střechami, které mu zajistily místo na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Ve městě pod pevností nad řekou Drin (Drini) se narodili Enver Hodža (1908- 1985), vůdce komunistické Albánie, a slavný spisovatel Ismail Kadare (*1936). Odpoledne přesun do historické lokality Butrint (UNESCO) s římskými lázněmi, chrámem bohyně Minervy, nymfeem, vilou Diaforit, byzantskou bazilikou nebo dochovanou benátskou pevností. Ubytování v oblasti letoviska Sarandy.

 

6. den: Odjezd ze Sarandy panoramatickou silnicí po Albánské riviéře. Výhledy na řecký ostrov Korfu a další jónské ostrovy. Zastávka v Porto Palermo u pevnosti Ali Paši Tepelenského a staré sovětské ponorkové základny. Možnost vykoupání na pobřeží, kde je zatím minimální turistický ruch. Zastávka a procházka v průsmyku Athanasi, nad mysem Karaburun, který tvoří hranici mezi Jaderským a Jónským mořem. Dojezd do Valonské zátoky a ubytování v okolí letoviska Vlora (Vlorë), které se luxusem začíná podobat Monaku.

 

7. den: Odjezd vnitrozemím Albánie do Černé Hory a po pobřeží se zastávkami u fotogenického městečka Sveti Stefan a ve starobylé Budvě s možností koupání, večer příjezd na ubytování.

 

8. den: Celý den v oblasti zálivu Boka Kotorská. Prohlídka historického města Kotor (UNESCO). Možnost výstupu k pevnosti svatého Ivana k výhledům na záliv. Přesun lodí nebo místní dopravou do města Herceg Novi, prohlídka historického centra a koupání na přilehlých plážích, večer odjezd přes Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko do ČR.

 

9. den: Dopoledne příjezd do Brna.

 

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 7x ubytování se snídaní, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy, případné pobytové taxy.

Nástupní místa:

  • Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 500 Kč
  • Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 400 Kč
  • Olomouc | Prostějov za příplatek 250 Kč
  • Vyškov za příplatek 100 Kč
  • Brno | Břeclav | Bratislava zdarma
  • ck čebus


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

31.8.2024 8.9.2024 11990 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel