Kouzelné polské údolí zámků a zahrad
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

 

První zastávka bude u zámku ve Wojanowě (do roku 1945 Schildau), nádherně zrestaurované sídlo vévodkyně Luisy Augusty Vilemíny, dcery pruského krále Fridricha Viléma III. zámek dnes slouží, jako stylový luxusní hotelový resort, jeho prohlídka není možná. My však navštívíme anglický park s nádhernými pohledy jak na zámek, tak na jeho okolí díky průhledy ve vzrostlé vegetaci

Po prohlídce parku nás čeká návštěva sousedního zámku v Lomnici. Jedná se o celý komplex staveb, jejichž oprava byla dokončena v roce 2018. Zahrnuje nejenom vlastní zámek (zvaný Velký palác) a samostatně stojící Malý palác (zvaný Vdovský dům) ale i nádherný historický park a přilehlý hospodářský dvůr se špýchary, stáje, stodolami a zámeckou užitkovou zahradu. Zámek je trojpodlažní bloková stavba téměř čtvercového půdorysu, zvýrazněná v jihozápadním průčelí mohutnými rizality, připomínajícími věže, zastřešenými zploštělými báněmi, mezi kterými je hlavní vchod, rámovaný balkónem neseným dvěma sloupy. Uvnitř je expozice, připomínající tři století jeho využití, koncipovaná rovněž jako rodinné muzeum rodiny Küsterů (Od Vesuvu po Sněžku, s ohledem na sicilské působení prvního majitele z tohoto rodu). Přístupná jsou dvě obytná patra a sklepení s hospodářským zázemím (kuchyně, lednice s podzemním pramenem atd.). Specialitou je i jedna místnost upravená na školní třídu z dob socialismu, připomínající využití zámku ve 2. pol. 20. století.

Po prohlídce zámku a parku pokračujeme jenom pár kilometrů k dalšímu zámku, ale hlavně parku v Bukovníku. Cestou uvidíte neuvěřitelné pohledy na celý Krkonošský hřeben se Sněžkou. Zámecký park má rozlohu 120 hektarů a když ho na přelomu 18. a 19. století Bedřich Vilém zakládal, vycházel z inspirací načerpaných v Anglii. Již tehdy se jednalo o jeden z nejkrásnějších parků Pruska, protože jeho krajinářskou hodnotu dotváří blízké Krkonoše, jejichž hlavní hřeben uzavírá četné průhledy. Na jeho území je několik rybníků a také pavilonů a dalších romantických staveb. Dodnes se dochoval letohrádek Belveder.

Termíny

13.5.2023

 

Ceny

Cena od 1100

 

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu, průvodce, pojištění CK,

Cena nezahrnuje: vstup

Nástupní místa: Lutín, Prostějov, Olomouc, Litovel, další místa po trase po domluvě v CK

ck minitrans

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel