Budatínský zámek a Čičmany - objekty lidové architektury
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Budatínský zámek byl přestavěn v pol. 15. a 16. stol. V pol. 18. století barokně upraveno především předhradí. 1849 vypálen. Na přelomu 19. a 20. stol. obnoven. Je sídlem Považského muzea, které se zde specializuje na drátenické řemeslo. Co všechno uvidíte: Budatínský park, Kapli Budatínského hradu( pochází z poloviny 18. století a je zasvěcena Neposkvrněnému početí Panny Marie, je řemeslně krásně zrestaurována. Nejvzácnější uměleckou a historickou památkou v ní je iluzivní oltární architektura, ve které je umístěn oltářní obraz neposkvrněného početí Panny Marie, pocházející od významného malíře K. J. Aigena), Hradní expozice - nabízí prohlídku 2. a 3. nadzemního podlaží a věže. Na 3. nadzemním podlaží jsou instalovány expozice Dějiny Žiliny a Dobový interiér. V první z nich naleznete sbírkové předměty vážící se k dějinám Žiliny, zajímavou je jistě sbírka katovských mečů. V rámci druhé expozice je mimo jiné přístupná Čákiho jídelna s dobovým nábytkem a prostíráním. Nábytek vystavený v expozicích hradu pochází z 18. až 20. století. Loveckou místnost zdobí lovecké trofeje. Věž Budatínského hradu, skrývá mnoho zajímavostí a historických skutečností. Na jednotlivých podlažích je zpřístupněna expozice vážící se k dějinám hradu, expozice historických map, obrazárna, expozice hodin a prohlídka je završena vyhlídkou na město Žilina a okolí.

 

Objekt lidové architektury Čičmany - je prohlášena za památkovou rezervaci, co všechno uvidíte:

Expozici v Radenově domě prezentuje všechny životní etapy, zvyky, pracovní činnosti, zaměstnání, obživu, čičmianskou architekturu a rovněž oděvy a textil.

Stálá expozice Bydlení společníků- Expozice zachycuje bydlení společníků, které bylo pro Čičmany typické do začátku 20. století. Moderní expozice je vytvořena formou diorámy - když návštěvník vstoupí do objektu, jako by se právě život zastavil

 

Termíny

11.5.2024

 

Cena od 900

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, pojištění CK

Cena nezahrnuje : vstup

Nástupní místa: Lutín, Prostějov, Olomouc, další nástupní místa po domluvě v CK   

CK MINITRANS Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

11.5.2024 900 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel