Prodloužený víkend v Athénách
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo

Athény, Mykény, lodní výlet na Sarónské ostrovy ( Hydra, Paros,Aegina)...

program:

1. den: Odlet z Prahy do Athén, po příletu transfer z letiště do metropole a dle časových možností okružní jízda autokarem pro základní seznámení se s městem, ubytování v hotelu v centru Athén.
2. den:
Po snídani pěší prohlídka centra města s průvodcem (s využitím MHD), nejstarší čtvrť města Plaka s řeckou a římskou agorou, Héfaistovým chrámem a známou Věží větrů, prohlídka slavné dominanty města Akropole -Dionýsovo divadlo z 5. stol. př.n.l., Parthenon, chrám Erechtheion zdobený šesti karyatidami, možnost návštěvy úchvatného moderního Muzea Akropole… Návrat na hotel.
3. den:
Po snídani volno k individuálnímu programu ve městě, nákupům, návštěvám muzeí apod. nebo možnost fakultativních výletů. Mykény – centrum mykénské civilizace, prohlídka známé Lví brány, kruhových hrobů Klytaimnéstry a Agamemnona, Átreovy pokladnice a muzea… Nafplio - první hlavní město svobodného Řecka střežené pevnostmi Akronafplia a Palamidi z jižní strany a Bourtzi na malém ostrůvku při pobřeží je zvané nejelegantnějším městem pevninského Řecka s typickými úzkými uličkami s obchody, mramorem dlážděnými náměstími, malebnou nábřežní promenádou… Epidauros -jedno z proslulých míst starověkého Řecka s nejzachovalejším starořeckým divadlem na světě s výbornou akustikou a posvátným okrskem boha lékařství Asklepia. Večer návrat na hotel. Nebo fakultativně lodní výlet na Sarónské ostrovy (Hydra, Poros, Aegina) s občerstvením během plavby. Ostrovy s malebnými historickými městečky s křivolakými uličkami, malebnými přístavy a průzračným mořem jsou oblíbeným výletním cílem Atéňanů. Chrám bohyně Afaie z konce 6. stol. př.n.l. na ostrově Aegina je označován za jedno z nejromantičtěji položených řeckých kultovních míst a patří k nejzachovalejším dórským svatyním. Návrat lodí zpět do přístavu Pireus a odjezd na hotel.
4. den:
Po snídani volno k individuálnímu programu, v dopoledních hodinách transfer na letiště a odlet do Prahy.

• leteckou přepravu Praha-Athény-Praha včetně tax a příplatků • 3 noclehy se snídaní v hotelu*** v pokojích s příslušenstvím v centru města • transfery z/ na letiště • služby průvodce • pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby: • příplatek za jednolůžkový pokoj1.990,- Kč • výlet Mykény, Nafplio, Epidauros (minimální počet účastníků k realizaci výletu je 15 osob) 1.990,- Kč • výlet lodí na Sarónské ostrovy Hydra, Poros, Aegina s občerstvením během plavby (bez průvodce) 2.490,- Kč Informace: Změna programu vyhrazena. Cena nezahrnuje: • vstupy do památkových objektů • přepravu MHD

CK ČEDOK

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

velikonoce 2023

7.4.2023 10.4.2023 17279 Kčobjednat
5.5.2023 8.5.2023 15839 kčobjednat


Nezávazná objednávka


Athény
Mykény
ostrov Hydra
Copyright © 2017  VARIETA Travel