HALLSTATT A VÁNOCE V SOLNÉ KOMOŘE
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

 Užijte si nádherný vánoční čas v romantickém prostředí Solné komory - vánoční zvyky, vůně sušenek, punč, svítící lucerny, tradiční trhy starých řemesel v Hallstattu, Bad Ischlu, Wolfgangský advent, a to vše bez shonu velkých měst, v příjemné předvánoční atmosféře.        


1. den zájezdu 
Odjezd v časných ranních hodinách (Praha 5:30 hod) do Rakouska do oblasti Solné komory, k jezeru TRAUNSEE. Radostné očekávání Ježíška zde pocítí každý. Návštěva přístavního města GMUNDEN, adventní trhy na náměstí, keramická zvonkohra na radnici. Odjezd lodí přímo z centra města do zámku ORT, nacházejícím se na ostrově na jezeře Traunsee. Na jeho malém arkádovém nádvoří se koná nesmírně kouzelný vánoční trh. Odpoledne císařské solné lázně BAD ISCHL, volno k návštěvě adventních trhů v centru města. Zájemci mají možnost koupání a relaxace ve vyhlášených termálních lázních Europatherme. Večer ubytování v hotelu s možností večeře.

2. den zájezdu 
Půvabný adventní trh na malebném náměstí v hornickém městečku HALLSTATT, ležícím u břehů stejnojmenného jezera. Před polednem odjezd k jezeru WOLFGANGSEE, tisíce světélek, vysoká svítící lucerna uprostřed jezera, tradiční trhy, to je Wolfgangský advent, který patří k nejkrásnějším v Rakousku. V městečku ST. WOLFGANG, na břehu jezera najdeme živé jesličky, výstavu betlémů, poutní kostel sv. Wolfganga se slavným vyřezávaným oltářem. Zájemci se mohou vydat lodí do města ST. GILGEN, na protější straně jezera. V rodišti Mozartovi matky je k vidění obří adventní svíce. Návrat do ČR v pozdních nočních hodinách (Praha 23:00 hod).


Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • 1x ubytování v hotelu***+ - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím
  • 1x snídani
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby, plavby lodí a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 650 Kč
  • večeře o 3 chodech 350 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč

Nástupní místa

30.11. - 01.12. Odjezd A, L + Tábor, Benešov, České Budějovice

Odjezd A
Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250)

Odjezd L
Lanškroun (+150), Ústí nad Orlicí (+150), Česká Třebová (+150)

 

Ck REDOK

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Předvánoční kouzlo Solné komory

 

28.11.2020
5.12.2020
 
cena 890 Kč
 

Program zájezdu

Odjezd z Brna v 5.30 hod. Dopoledne návštěva císařského městečka Bad Ischl, které je proslulé svými solnými lázněmi. Možnost návštěvy adventních trhů.
Následuje zastávka v Gosau. Romantické městečko Gosau a jeho adventní trhy, konající se v areálu místního skanzenu, lákají na typické regionální produkty a ukázky tradiční řemeslné výroby. Od místních obyvatel v tradičních krojích je možno ochutnat speciality a různé pochutiny domácí výroby. Gosau Vás také překvapí svou poklidnou, komorní atmosférou. Ne nadarmo je „ctít zvyky a dodržovat tradice“ heslem zdejších adventních trhů.
Na závěr návštěva města Hallstatt ležícího v srdci Solné komory na břehu stejnojmenného jezera, které propůjčuje místu nezapomenutelnou vánoční atmosféru. Na barokním náměstí na Vás čekají adventní trhy s vůní punče, cukroví a pečených ryb přímo z jezera Hallstatt. Večer odjezd zpět do ČR cca v 18.30 hod., návrat do Brna kolem půlnoci.
 
cena zahrnuje:  autobus.dopravu z Brna, služby průvodce
cena nezahrnuje: komplex.cest.poj, příplatek za nástup. místa ( Olomouc +150 kč ) atd.
 
ck Victoria
 

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

28.11.2020 od 890 Kčobjednat
5.12.2020 od 890 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


vánoč.wolfgansee
Copyright © 2017  VARIETA Travel