ADVENTNÍ POZNAŇ –  TUMSKÝ OSTROV A ZÁMEK ROGALIN
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Adventní zájezd do Poznaně, jednoho z nejstarších a největších měst Polska, nám nabídne tradiční vánoční trhy s množstvím stánků s vánočními výrobky, typickým jídlem, pitím, a to vše v kulise živé hudby a divadelních představení. Při návštěvě Poznaně nevynecháme impozantní historické jádro – Staré město, Tumský ostrov s katedrálou sv. Petra a Pavla a vyhlášená adventní muzea. Poznaň je v adventním období skvělým místem k návštěvě s množstvím kulturních a historických památek a tradičních vánočních akcí.

 

Program zájezdu

1.den zájezdu:
Odjezd dle nástupních míst (Praha cca 04:00 hod) přes Hradec Králové, Trutnov směr Poznaň. První naší zastávkou je zámek ROGALIN - prohlídka zámeckých interiérů významného barokního zámku Velkopolského vojvodství a zámecké galerie salónního malířství (mj. Wyspiaňski,Podkowinski a Malczewski ). Zámek patřil ve své době významnému Polskému rodu Raczyňskich. Po návštěvě následuje již nedaleká POZNAŇ – prohlídka města a jeho významných památek v jedinečném historickém jádru – Stary Rynek, Radnice s legendárními kozlíky, měšťanské domy, socha a studna Bamberki, součástí prohlídky bude i Muzeum brambor, které každoročně v době adventu pořádá adventní prohlídky a seznámí nás s vánočními tradicemi Poznaně, tradiční vánoční trhy. Ubytování a osobní volno. Večer si můžeme zpříjemnit i návštěvou Maltaňskich termálních lázní (otevřeny do 23:00 hod.).

2. den zájezdu:
Po snídani exkurze do muzea Poznaňských Svatomartinských Rogalu (znamenité sladké pečivo podobné croissantům), které je chráněno od roku 2008 ochranou známkou jako tradiční regionální produkt. Podle historiků se pečou v Poznani více než 200 let a vážou se k nim zajímavé legendy. Tumský ostrov (Ostrów Tumski) na řece Warta – prohlídka nejstarší části města vč. katedrály sv. Petra a Pavla a katedrálního muzea. Zdejší katedrála je nejstarší v Polsku a v ranné minulosti Polského státu zde bylo sídlo polských králů. Prohlídka celé lokality bude částečně vedena pomoci českého audioprůvodce. Po prohlídce odjezd do ČR s předpokládaným příjezd do cca 21:30 Hradec Králové a dále dle nástupů.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Nástupní místa

14.12. - 15.12. Odjezd A + Trutnov (Olomouc není možná) Přehled nástupních míst najdete ZDE.
ck redok

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

14.12.2024 15.12.2024 3411 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


ván.Vídeň
Copyright © 2017  VARIETA Travel