Adventní Krakow a sol.doly Wieliczka
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

 

Za vánočním kouzlem do adventního Krakova, jednoho z nejkrásnějších evropských měst na řece Visle, renesančního skvostu a města legend, na jehož podobě se podíleli renomovaní umělci a architekti z Itálie a Nizozemí, historické domy a paláce, proslulý městský trh Sukennica, pohádkové betlémy, obchody, stánky s místními specialitami, příjemné kavárny a návštěva Solného dolu Wieliczka. Určitě ochutnáme i místní specialitu preclíky (obwarzanky).

  

Program zájezdu    

 

1. den zájezdu:
Odjezd z ČR v ranních hodinách (cca 8:30 hod. překročení hranic z ČR). Dopoledne příjezd do KRAKOVA (UNESCO), prohlídka historického centra "Jagellonské perly" v meandru řeky Visly, dominanta města pahorek WAWEL s impozantním Královským zámkem z 10. stol., gotickou katedrálou sv. Stanislava a Václava, místo korunovace a stejně tak posledního odpočinku polských králů. Procházka Starým městem, Královská cesta, Kanovnická ulice, nejkrásnější ulice starého Krakova, Hlavní náměstí s největšími adventními trhy, Mariánským kostelem s největším gotickým oltářním triptychem od Veita Stosse a impozantní historickou tržnicí Sukiennice ve středu náměstí, Floriánská brána a příjemné parky Planty po obvodu starého města. Večer odjezd na ubytování.

2. den zájezdu:
Dopoledne Krakov, bývalá židovská čtvrť KAZIMIERZ (UNESCO), synagoga Remuh, židovský hřbitov. Odpoledne prohlídka jednoho z největších a nejznámějších solných dolů na světě WIELICZKA (UNESCO). V pozdních odpoledních hodinách odjezd do ČR (přejezd hranic do ČR v cca 18:00 hod.).

 

Cena zahrnuje

 

  • dopravu lux. klim. busem,
  • 1x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
  • 1x snídani formou bufetu,
  • průvodce CK.

 

Cena nezahrnuje

 

  • vstupné,
  • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

 

Fakultativní příplatek

 

  • 1lůžk. pokoj 400 Kč,
  • 1x večeře 300 Kč,
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč
  • Povinný příplatek: nástup Brno +200 Kč

 

Nástupní místa

 

. odjezd A*, B*, L

 

CK REDOK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Adventní Krakow a Solné doly

25.11.-26.11.2023

16.12.-17.12.2023

 

cena 2590 Kč

 

  příplatek za jednolůžkový pokoj 600 Kč

Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | Olomouc | Přerov | Frýdek-Místek | Ostrava

 

 

 

 

 

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodinách směr Olomouc, Ostrava, Bohumín, kolem poledne příjezd do hlavního města Malopolského vojvodství a středověkého hlavního města Polska – Krakova. Prohlídka historického centra města: hradní návrší Wawel s katedrálou, možnost prohlídky interiéru a krypty polských králů a významných osobností polského národa, dále Rynek a slavné Sukiennice, ve kterých se ve středověku prodávaly látky, bazilika Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie ze 14. století, Jagellonská univerzita – druhá nejstarší vysoká škola ve střední Evropě, Královská cesta. Ubytování v hotelu v oblasti Krakova, nocleh.

 

2. den: Po snídani prohlídka královských solných dolů ve Věličce, které jsou stejně jako centrum Krakova na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Prohlídka unikátních prostor nacházejících se v hloubce 100–120 metrů pod zemí – kaple, solná jezera, sochařská výzdoba ze soli, chodby v délce více než dvou kilometrů. Návrat do Krakova, prohlídka starobylého židovského města Kazimierz, dnes součásti Krakova s mnoha synagogami, starým židovským hřbitovem a starobylou dominikánskou bazilikou sv. Trojice ze 13. století. Odpoledne individuální volno na oběd a případné nákupy. Odjezd kolem 17.00, návrat do Brna kolem 22.00.

 

 

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, ubytování v hotelu *** se snídaní, služby průvodce, pojištění CK pro případ úpadku.

 

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy, případné pobytové taxy.

 

Fakultativně | vstupné do královských solných dolů ve Věličce 590 Kč, děti do 15 let a studenti do 25 let s indexem 460 Kč (v červenci a srpnu 620/480 Kč).

 

Upozornění | Vzhledem k vysoké návštěvnosti lze vstup garantovat pouze při včasném předplacení v naší CK.

Nástupní místa | Brno | Vyškov | Prostějov | Olomouc | Frýdek-Místek | Ostrava.

ck čebus

 

 

 

 

 

 

 

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

25.11.2023 26.11.2023 2590 Kčobjednat
16.12.2023 17.12.2023 2590 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


ván.krakow
solné doly
Copyright © 2017  VARIETA Travel