Adventní Krakow a sol.doly Wieliczka
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

 

Za vánočním kouzlem do adventního Krakova, jednoho z nejkrásnějších evropských měst na řece Visle, renesančního skvostu a města legend, na jehož podobě se podíleli renomovaní umělci a architekti z Itálie a Nizozemí, historické domy a paláce, proslulý městský trh Sukennica, pohádkové betlémy, obchody, stánky s místními specialitami, příjemné kavárny a návštěva Solného dolu Wieliczka. Určitě ochutnáme i místní specialitu preclíky (obwarzanky).

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den Odjezd z ČR v ranních hodinách. Prohlídka jednoho z nejatraktivnějších dolů na světě, Solného dolu WIELICZKA (Unesco). Odjezd do Krakova (UNESCO), první část prohlídky města tzv. "Jagellovské perly". Procházka Starým městem - Královská cesta - Kanovnická ulice, nejkrásnější ulice starého Krakova, Floriánská brána, Hlavní náměstí s pouličními kavárnami a Mariánským kostelem, návštěva Sukiennice - na místě bývalé gotické tržnice se suknem, kostel Panny Marie s největším gotickým vyřezávaným oltářem na světě a radniční věží. Ubytování.

2. den Dokončení prohlídky Krakova, bývalá židovská čtvrť KAZIMIERZ (UNESCO), synagoga Remuh, židovský hřbitov, dominanta a turistický magnet - pahorek Wawel (Wzgórze Wawelskie) s impozantním Královským zámkem z 10. stol., gotickou katedrálou sv. Stanislava a Václava, místo korunovace polských králů, dnes se tu v kryptě nachází ostatky polských králů, vyhlídka na řeku Vislu, atmosféra města. V pozdních odpoledních hodinách odjezd do ČR.

 

Cena LM: 2 190 Kč

Cena zahrnuje:

dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování u Krakova - hotel***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x snídani formou bufetu, průvodce

Cena nezahrnuje:

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek:

1lůžk. pokoj 400 Kč, 1x večeře 290 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč , povinný příplatek za nástup v Brně 200 Kč

CK REDOK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Adventní Krakow a Solné doly

 

28.11.-29.11.2020

19.12.-20.12.2020

 

cena 2290 Kč

 

 

Program

Den 1
Odjezd z Olomouce v cca 6:00 hod., kolem poledne přijezd do KRAKOVA. Prohlidka historickeho centra: hradni navrši Wawel s katedrálou, možnost prohlidky interieru a krypty polskych kralů a vyznamnych osobnosti naroda, dale Rynek, slavne Sukiennice, ve kterych se ve středověku prodavaly latky, Mariansky kostel, Jagellonska univerzita, Kralovska cesta.. Ubytování v hotelu, volný program, nocleh.
Den 2
Po snídani prohlídka královských solnych dolů: WIELICZKA, ktere jsou stejně jako centrum Krakova na seznamu světoveho kulturniho dědictvi UNESCO. Prohlidka unikatnich prostor nachazejicich se v hloubce 100–120 metrů pod zemi – kaple, solna jezera, sochařska vyzdoba ze soli, chodby tahnouci se v délce více než 2 km. Návrat do Krakova, prohlidka starobyleho židovskeho města Kazimierz. Možnost návštěvy bohatých sbírek Muzea Czartoryskych, které obsahují i světoznamý obraz Dáma s hranostajem od Leonarda da Vinci, připadně individualní volno na oběd a nákup suvenýrů. Odjezd kolem 17.00, návrat do Olomouce kolem 21.00.
 

 

Cena zahrnuje

dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu se snídaní, služby průvodce  

 

Fakultativně

vstup do solných dolů Wieliczka: 590 Kč dospělí, 460 Kč děti do 15 let + studenti s indexem do 25 let (v červenci a sprnu 620/480 Kč), poplatek za fotoaparát/kameru 70 Kč, VSTUP LZE GARANTOVAT POUZE PŘI PŘEDPLACENÍ V CK

 

Poznámka

v prosincovém termínu návštěva adventních trhů

 

Odjezdová místa

Základní trasa: Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Ostrava, Frýdek - Místek, Přerov

ck b.Fantasy

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Krakov A královské solné doly Vělička 

 

 4.7.2020   28.11.2020

 

 

Cena | 795 Kč
Slevy | děti do 14 let, studenti a senioři nad 60 let 765 Kč 

 

 

5.15 odjezd z Brna směr Olomouc, Český Těšín, Krakov.
11.30 procházka královským městem Krakovem, návštěva hradního návrší Wawel a katedrály, Hlavního náměstí, slavné tržnice Sukiennice, ve kterých se ve středověku prodávaly látky, Mariánského kostela a nábřeží řeky VislyOdpoledne prohlídka slavných královských solných dolů ve Věličce, které jsou památkou UNESCO. Prohlídka unikátních prostor 100 až 120 metrů pod zemí – kaplička, podzemní jezero, chodby v délce více než dvou kilometrů. cca 18.30 odjezd Cieszyn – Olomouc – Brno. 23.30 předpokládaný příjezd do Brna.
Ceny vstupů | vstup do královských solných dolů ve Věličce s místním průvodcem: dospělí 590 Kč; děti do 14 let a studenti do 25 let s indexem 460 Kč (v červenci a srpnu 620/480 Kč).

 

 

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, služby průvodce.

 

Cena nezahrnuje | případné vstupy a cestovní pojištění.

 

nást.místa: Brno, Vyškov, Prostějov, Olomouc

 

Sraz 15 min před odjezdem na stanovišti Čebusu č. 7 na starém autobusovém nádraží naproti hotelu Grand v Brně.

ck čebus

 

 

 

 

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

28.11.2020 29.11.2020 2290 Kčobjednat
19.12.2020 20.12.2020 2290 Kčobjednat
28.11.2020 795 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


ván.krakow
solné doly
Copyright © 2017  VARIETA Travel