advent v Alsasku - Štrasburk
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

 

 

 

1. den: Odjezd ve večerních hodinách dle nástupních míst

2. den: Po ránu příjezd do Francie, do Alsaska. Výjezd k velkolepému hradu Haut Koenigsbourg, který z výšky 757m vévodí Rýnské planině, odkud je vidět do Vogéz. Hrad patřil Hohenštaufům ve 12. stol., v 19. stol. byl z popudu Viléma II. renovován. Pak tzv. Alsaskou vinnou cestou, proslulou ryzlinkem a tramínem: přes městečko Ribeauvillé, nad nímž se zvedají zříceniny tří hradů k návštěvě hradbami obehnaného Riquewihru, starobylé malé vinařské obce s hrázděnými domy a dlažbou z kočičích hlav. V adventně vyzdobených městečkách nechybí trhy, místní speciality (Gateau de Noël - štola) vína.... Odpoledne příjezd do Strasbourgu. Procházka malebným centrem s hrázděnými domy. Od staré celnice k velkolepé katedrále se zvonicí tyčící se do 142 m výšky. V sousedství je Palác Rohanů s uměleckými sbírkami. Mezi hrázděnými domy před katedrálou vyniká lékárna U jelena a Maison Kermezell. Guttenbergovo náměstí připomíná pobyt vynálezce knihtisku, navazuje Malá Francie, čtvrť nad vodními kanály, na konci je opevněný středověký most Ponts Couverts, za ním Vaubanova hráz, novější součást opevnění města... V centru Strasbourgu jsou na mnoha místech adventní trhy, výzdoba, stánky. Večer ubytování. Nocleh

3. den: Po ránu odjezd do Německa. Dopoledne příjezd do metropole Bádenska-Württenberska, do Stuttgartu. Návštěva musea PORSCHE. Odpoledne centrum města, náměstí Schlossplatz, Starý a Nový zámek, kancléřství, protestantský kostel Stiftkirche, divadlo... Zde, na centrálním rozlehlém náměstí jsou také vyhlášené adventní trhy se spoustou stánků. Na přilehlé pěší zóně pak množství obchodů a nákupních center např.Primark. K večeru odjezd, návrat domů v noci.

 

29.11.-1.12.2019

 

cena za osobu ve 3 lůžk.pokoji 2990 Kč

cena za osobu ve 2 lůžk.pokoji 3490 Kč

 

cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v hotel Accor, služby průvodce

cena nezahrnuje: cest.pojiš., vstupy, možnost dokoupení snídaně 490 kč/osoba

ck wisnar

Nezávazná objednávka


advent
Copyright © 2017  VARIETA Travel