ADVENT NA SYCHROVĚ, LIBEREC A VÁNOČNÍ TRH V BAUTZENU
 

Romantický advent na zámku Sychrov, Liberec, jak ho neznáte a Václavský trh v Bautzenu.

Program zájezdu

1. den zájezdu:
V ranních hodinách (PCE 6:30, HK 7:00 a další nástupní místa analogicky) odjezd na zámek Sychrov a návštěva tradičních trhů spojených s ukázkami řemesel (vstupné 50 Kč/os.). Vánoční atmosféru umocní i betlém na zámeckém nádvoří. Přejezd do Liberce, krátká prohlídka centra města s průvodcem, adventní trh. Odpoledne návštěva vánočního trhu v saském Bautzenu (Budyšíně) nebo můžete zůstat v Liberci, a čas využít podle vlastního uvážení – vykoupat se v aquacentru Babylon, vyzkoušet si interaktivní exponáty v IQlandii nebo se pokochat krásou rostlin v botanické zahradě. Přibližně v 18:30 hod. odjezd.

Cena zahrnuje

  • dopravu autobusem,
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakultativní služby a vše co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek

  • komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč

ck redok

 

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel