Praha lodí po Vltavě a hrady, zámky středních Čech
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Poznejte s námi hlavní město České republiky, po tisíc let sídlo českých knížat, králů, císařů a prezidentů. Město s nepřeberným množstvím kulturních a historických památek a mnoha superlativů – zlatá, stověžatá, perla na Vltavě a navíc nejkrásnější a nejznámější hrady a zámky středních Čech.
Český Šternberk – Konopiště - Koněpruské jeskyně - Nižbor - Křivoklát - Lány - Praha - Karlštejn

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd v ranních hodinách k návštěvě jednoho z nejstarších hradů v Čechách ČESKÝ ŠTERNBERK, dodnes v držení rodu Šternberků. Hrad založený Zdislavem z Divišova, bohatě zdobené interiéry, kolekce mědirytin, jedna z největších v Evropě. Hrad nám známý rovněž ze seriálu Arabela nebo pohádky Anděl Páně. Další zastávkou bude KONOPIŠTĚ, lovecký zámeček Františka Ferdinanda d´Este. Příjezd na ubytování do Prahy.
2. den zájezdu
Navštívíme KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ, nejdelší jeskynní systém u nás s proslulými koněpruskými růžicemi. Sklárny s 300letou tradicí rodiny Rückl v NIŽBORU. Uvidíme ruční výrobu českého křišťálu včetně foukání a broušení. Pokračujeme k českému královskému hradu KŘIVOKLÁT, který oslavil již neuvěřitelných 900 let od svého založení. Na závěr návštěva prezidentského městečka LÁNY se svým zámkem, rozsáhlým zámeckým parkem a Muzeem T. G. Masaryka.
3. den zájezdu
Celodenní prohlídka PRAHY, Staré město s Orlojem, Židovské město, Nové Město s Václavským náměstím, Pražský Hrad, Malá Strana, Karlův most. Fakult. plavba lodí po Vltavě a závěrečná společná večeře na palubě lodi.
4. den zájezdu
Nejkrásnější a nejznámější český hrad, který vyhlíží, jako by právě vypadl z pohádkové knížky - KARLŠTEJN, hrad založil r. 1348 Karel IV. jako bezpečnou schránku k uložení říšských korunovačních klenotů a ostatků svatých, ale i jako místo vhodné k odpočinku a rozjímání. Odjezd v odpoledních hodinách domů.

Cena 3290 Kč zahrnuje

 • dopravu klim busem
 • 3x ubytování v hotelu*** v Praze – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 3x snídani
 • průvodce 
Cena nezahrnuje
 • vstupné
 • fakult. služby
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 1 200 Kč
 • plavba s večeří 550 Kč
 • pojištění storna zájezdu 60 Kč
 • Orientační ceny vstupného

  Pražský hrad – velký okruh 350 Kč
  Pražský hrad – malý okruh 250 Kč
  Koněpruské jeskyně 130 Kč
  Křivoklát: 190 Kč
  Konopiště: jižní křídlo 150 Kč
  Konopiště: severní křídlo 150 Kč
  Konopiště: soukromé pokoje 220 Kč
  Sklárna Rückl, dle počtu účastníků cca 50 Kč
  Lány: muzeum T.G.M 50 Kč
  Představení na Křižíková fontáně od 200 Kč
  Karlštejn: 170 Kč

   

  Kapesné

  dle individuálního zájmu o navštívené památky, doporučujeme cca 2.500 Kč

  CK REDOK

 

 

Nezávazná objednávka


Praha
Karlštejn
Konopiště
Copyright © 2017  VARIETA Travel