Západní středomoří na nejnovější MSC Bellissima
 
Způsob dopravy: ikona_autobus ikona_lod

JANOV - NEAPOL - MESSINA - MALTA - BARCELONA - MARSEILLE 

Krásná loď a krásné dívky, opravdu „BELLISSIMA*****…

  Zažijte opravdu úplně jinou dovolenou, poznejte nádherné destinace během plavby, užijte si úplně novou nádhernou loď MSC BELLISSIMA  a obdivujte krásu a půvab nádherných světových superfinalistek mezinárodní soutěže krásy MISS PRINCESS OF THE WORLD®. Společně s předními českými návrháři, kteří se účastní této plavby to bude opravdu velmi vyjímečný zážitek. 

 

Program zájezdu

1.den: Odjezd z ČR   

Odjezd z ČR autobusem do přístavu v Janově.Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, občerstvení během cesty a teplou snídani.

2.den: 09.00-17.00  Itálie – Janov    
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře s partnery a MISS o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory. Večer můžete navštívit CIRQUE DU SOLEIL, kde máte možnost obdivovat artistické mistrovství umělců (za příplatek 690,- Kč).

3.den: 11.00-19.30  Itálie - Neapol  
Dopoledne vyrazíme na prohlídku tohoto úžasného města. Neapolská metropole Vám nabídne procházku historického centra, možnost nákupů aktuální módy, nebo pro opravdové cestovatele návštěvu španělské čtvrti. Zavítat můžete i k sídlu plavební společnosti MSC Cruises, nebo využít fakultativních výletů na Vesuv nebo Pompeje.
4.den: 08.00-18.00  Itálie - Sicílie - Messina
Objevte krásy Sicílie. Procházka uličkami tohoto malebného sicilského města i samotného messinského průlivu zakončíme v místní katedrále.  Odtud je možná fakultativní prohlídka města vláčkem po celém městě (příplatek 390,-Kč).

5.den: 08.00-18.00  Malta-Valletta  
Hlavní město Malty - Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů, což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na světě. I díky tomu byla Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy postavenými v 16. století během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského (svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili po svém vyhnání z řeckého ostrova Rhodos a následně své pojmenování změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky manýrismu a místy zde můžete narazit i na neoklasicistní budovy a pár moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více světských potěšení.

6.den:  Plavba na moři  
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na moři a navštivte AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech. Navrhujeme i využití možnosti exkurze do zázemí lodi MSC BELLISSIMA (za příplatek 1590,-Kč).
7.den: 07.00-18.00  Španělsko-Barcelona  
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*(cca 10 eur).

8.den: 08.00-18.00  Francie-Marseille  
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný zážitek, využít můžete i výletního vláčku (příplatek 490,-Kč). Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti. Transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný.(cca 16 eur)

 

9.den: 08.00  Itálie – Janov - Vylodění
Ráno snídaně, v dopoledních hodinách vylodění. Nabízíme Vám možnost navštívit úžasné italské městečko Portofino s malebnými domečky v malé zátoce, kde se můžete oddávat krásným zákoutím tohoto italského ráje na zemi. Vystoupat můžete i na místní pevnost, odkud si můžete pořídit luxusní fotografie do vaší sbírky. Lodní výlet je fakultativní za příplatek 1490,-Kč. Klienti, kteří se neúčastní výletu do Portofina mají cca do 14.30 hodin volný program. V odpoledních hodinách odjezd z přístavu do ČR. Během cesty z přístavu do ČR máme pro Vás připraveny dvě teplé svačinky a drobné občerstvení. 

10.den: Příjezd do ČR
V časných ranních hodinách příjezd do ČR.

 

mega last minute :

 

Akční cena pro Vás za osobu-vnitřní kajuta


15990 Kč  MEGA LAST MINUTE

Cena zájezdu zahrnuje

*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie bella
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zábavné programy na lodi
*divadla, bazény, vířivky, pool servis
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi

Cena zájezdu nezahrnuje

*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech

 

Za příplatek nabízíme

*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*nápojové balíčky a pakety 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*exkurze do zázemí lodi MSC BELLISSIMA -   1590,-Kč
* návštěva CIRQUE DE SOLEIL -  890,-Kč (2 vystoupení)
*fakultativní výlet vláčkem v Messině příplatek  390,-Kč
*fakultativní výlet vláčkem v Marseille přípatek 490,-Kč
*fakultativní výlet do Portofina přípatek 1490,-Kč
*kajuty s oknem za příplatek 4.300 Kč/os
*kajuty s balkonem Bella za příplatek od  8.600 Kč/os
*kajuty s balkonem Fantastica za příplatek od 11.990 Kč/os

Ck RICVIERAZájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

18.5.2019 27.5.2019 15990 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Bellissima
Bellisima vnitř.kajuta
Bellissima
Copyright © 2017  VARIETA Travel