Jízda králů ve Vlčnově
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Jednodenní zájezd na jednu z našich nejhezčích slavností - vlčnovskou Jízdu králů. Slavnostní jízda a přehlídka velmi malebných vlčnovjanských krojů.

Program

1.den

1. den: odjezd z Prahy ráno, po trase dle dohody, Morava, příjezd do VLČNOVA a účast na oblíbené Jízdě králů - mimořádná folklórní slavnost, zapsaná na listině nehmotného světového dědictví UNESCO, nedělní průvod: objížďka královské družiny na okrášlených koních po vesnici, s králem, kterým je chlapec přestrojený za ženu, 200 let stará tradice s původními kořeny ve středověku, zakládá se na staré místní pověsti a může mít i předkřešťanský původ, překrásné kroje, lidová hudba, vynikající víno, večer návrat

Doprava

klimatizovaným autobusem s prodejem nápojů

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
cena zájezdu nezahrnuje tuzemské cestovní pojištění (obsahuje úrazové pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody). CK GEOPS nabízí svým zákazníkům tuzemské komplexní pojištění za příplatek.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif T+; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696

• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % z celkové ceny zájezdu, nejvýše však 8.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 200.000 Kč), úmrtí (max. 100.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč

Orientační ceny vstupného

Vstupné na slavnost ve Vlčnově: 150 korun.
Muzeum lidových pálenic: 50 Kč

Zajímavosti

Slavnost Jízda králů na Slovácku a na Hané patří k tradicím, které byly zapsány na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Je stará nejméně 200 let, má však pravděpodobně mnohem hlubší kořeny - je patrná souvislosti s jarními a letními rituály žehnání polím a proseb za dobrou úrodu, jako byly staré slovanské "křižácké jízdy", které se dodnes udržely v Horní Lužici, anebo jízdy po osení v německy mluvících zemích. Do druhé světové války se konala o letnicích (svatodušních svátcích) téměř v každé vesnici v kraji, v současnosti se udržuje ve Vlčnově, a kromě toho také v Kunovicích, Hluku, Skoronicích u Kyjova, na Hané např. v Dolnoplazích a Chropyni. Nejproslulejší je ale vlčnovská jízda, kterou proslavila i malba Jožky Úprky. Její datum se ve 2. polovině ustálilo na poslední květnové neděli (do té doby nebylo fixní, protože letnice jsou pohyblivé svátky závisející na velikonočním cyklu).
Jízdu tvoří královská družina na koních. Je zde král, chlapec oblečený jako dívka ve velice zdobném vlčnovjanském kroji a s bílou růží v ústech, což má symbolizovat mlčenlivost a nevinnost. Doprovází ho družina legrútů, mladíků kolem osmnácti let - v odvedeneckém věku, všichni na koních velmi bohatě vyzdobených barevnými pentlemi. Králova koně zdobí tradičně chlapcova matka a v průvodu ho vede otec, zatímco král sedí s rukama v bok, po obou stranách jedou dva legrúti s tasenými šavlemi. Celý průvod objíždí vesnice a družiníci pronášejí stále různé vtipné průpovídky týkající se vesnice, sousedů i různých diváků a vybírají dary a příspěvky od diváků Jedná se v zásadě o velmi zvláštní iniciační obřad, při kterém jsou chlapci uvedeni mezi dospělé občany. Samotný král je ale obvykle mladší, nejčastěji ve věku 10-12 let. Průvod doprovázejí lidové kapely, v současnosti nejsou výjimkou ani hosté ze zahraničí.

Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově
Stodola, která je součástí památkově chráněného areálu vlčnovského statku čp. 65 se stala sídlem unikátního muzea lidového pálení alkoholu na jižní Moravě a západním Slovensku. Vzniklo z iniciativy Jiřího Severina a Ivo Frolce ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Inspiraci poskytla úspěšná výstava Moravského zemského muzea v Brně, která byla asi první významnou akcí zabývající se tímto tématem. tehdy byly však použity pouze zapůjčené exponáty, které byly po skončení navráceny majitelům. Vytvořit trvalou sbírku bylo velice obtížné, neboť domácí pálení alkoholu je nelegální činnost, do roku 2009 byla dokonce klasifikovaná jako trestná. Dvojice badatelů nakonec ve spolupráci s místními úřady a policií získala do sbírky různé pálenice či jejich součásti, které byly lidem úředně zabaveny. V současnosti je v muzeu k vidění na tři desítky takových přístrojů, většinou podomácku vyrobených, a dalších potřeb související s domácím pálením. Expozici doplňuje bohatá textová, publicistická a fotografická dokumentace. Sbírka bude nadále rozšiřovaná a muzeum pořádá také různé kulturní akce, aby byl důvod se sem stále vracet.

 

CK geopsZájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

26.5.2019 890 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel